Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl

 ROK ZAŁOŻENIA 1947     IMZ login...
 odwiedzono 245247 razy  
Rybki NAGŁÓWKA
O Kole PZW nr 19
Rzeka Rządza koło Radzymina
Początki...
Wędkarstwo w Radzyminie rozwijało się od 1947 roku. Koło wówczas nosiło nazwę MYŚLIWY I WĘDKARZ i skupiało w swoich szeregach miłośników łowiectwa i wędkarstwa. Założycielami Koła byli mieszkańcy Radzymina m.in.: Walerian Czarnecki, Szczepan Jagiełło, Jan Kuśmierski, Zygmunt Miedziński, Franciszek Łabasiewicz, Józef Roguski, Lucjan Rudzki, Stefan Szewczyk, Anatoliusz Winiarski, Sylweriusz Żak, Jan Łoboda.

W 1947 roku Koło liczyło około 55 członków. Wędkowano na otwartych dla wszystkich wodach, głównie na wybranych odcinkach rzeki Rządzy: od Kraszewa przez Dybów, Zawady, Łosie, Rejentówkę, Rudę i Załubice oraz nad rzeką Bug. Wody były udostępnione wszystkim mieszkańcom powiatu Radzymin (przed II wojną światową wędkować mogli wybrani). Rządza, podobnie jak teraz, była jedną z najpiękniejszych i najbardziej malowniczych rzek województwa warszawskiego. Łowiono w niej bardzo wiele gatunków ryb, najczęściej jednak ukleję, płoć, jelca, kiełbia, jazia, klenia, miętusa, okonia, szczupaka, leszcza i lina, a w starorzeczach sandacza i węgorza. Wędkowanie odbywało się również na wodach pozyskanych z kopalni glinianek, zarybianych przez właścicieli karpiem, linem i szczupakiem.
Dużym uznaniem cieszyło się również wędkowanie na rzece Bug: w Ślężanach, Czarnowie i Kuligowie. Problemem jednak był dojazd do łowisk - autobusy PKS nie kursowały w te rejony, dlatego też władze Koła starały się organizować zbiorowe wyjazdy i zawody, które odbywały się właśnie głównie nad Bugiem.
Dzięki energicznej pracy członków w roku 1947 starostwo w Radzyminie zatwierdziło Status Koła MYŚLIWY I WĘDKARZ, który opracował ówczesny Zarząd Koła pod prezesurą Maksymiliana Kurpisza. Głównymi, statutowymi celami były: propagowanie wśród mieszkańców Radzymina i okolic wędkarstwa, przestrzeganie zasad połowu ryb (zgodnie z ustawą z 1932 roku), walka z kłusownictwem, zarybienie dzierżawionych wód oraz organizowanie wycieczek i zawodów wędkarskich.

Koło MYŚLIWY I WĘDKARZ na tych zasadach działało do 1950 roku.

Akcja zarybiania rz. Rządzy - kwiecień 2010 rok
Powstanie Polskiego Związku Wędkarskiego...
19 marca 1950 roku w Warszawie odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie Towarzystw Wędkarskich z całego kraju, które powołało do życia POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI. Powstanie PZW spowodowało rozdzielenie Koła MYŚLIWY I WĘDKARZ na dwa odrębne tematycznie: Koło Łowieckie oraz Koło PZW. Jednak oba Koła do dzisiaj ściśle ze sobą współpracują.

Nowe władze rozpoczęły działalność kontynuując założenia swych poprzedników. W tych latach powołano Społeczną Straż Rybacką PZW, która działa do dzisiaj walcząc z kłusownictwem. W latach 1965 - 66 zakupiono dzięki pomocy Zarządu Okręgu Warszawskiego 8 drewnianych łodzi do dyspozycji wędkarzy.
Oficjalna działalność sportowa w Radzyminie sięga roku 1956 roku, a od 1960 Koło organizuje zawody młodzieżowe.
Pierwszy okres działalności Koła nr 19 w Radzyminie nie był łatwy. Przez wiele lat Koło nie miało oficjalnej siedziby, a zebrania odbywały się w wynajmowanych lokalach. Dokumentację przechowywano w prywatnych domach. Dopiero w 1982 roku członkowie znaleźli oficjalne miejsce spotkań przy ul. Warszawskiej w lokalu Posterunku Policji.
Czarnów - klęska ekologiczna 2009 rok
Pod koniec lat 80-90 z powodu zmian ustrojowych w Polsce działalność radzymińskiego koła PZW przechodzi poważny kryzys. W miarę możliwości odbywały się jednak zawody i wycieczki, organizowane bardziej dzięki przyjaźni i zaangażowaniu członków, niż przez oficjalne działania władz. W latach 1992-2006 odbywało się wieloletnie planowe zarybianie rzeki Rządzy przez Okręg Mazowiecki PZW.

W 2009 roku dochodzi do tragedii ekologicznej. Jej powodem były zalegające na łąkach wody opadowe, które spływając do rzeki Rządzy praktycznie wytruły całe pogłowie ryb. Martwe ryby wywożono tonami znad brzegów Rządzy do utylizacji. Obecnie fauna i flora Rządzy całkowicie się odbudowała na skutek ciągłego planowego zarybiania w okresie późniejszym.


Plakat Tymoteusza Ojrzyńskiego (8 lat) - zwycięzcy konkursu z 2013
Aktualnie...
Od października 2006 roku Prezesem Koła nr 19 w Radzyminie pozostaje Cezary Wnuk. Powołano i zarejestrowano szkółkę wędkarską OKONEK. Każdego roku organizowane są liczne zawody wędkarskie, wyjazdy i konkursy ekologiczne w szkołach.
Koło ma swoją własną siedzibę w nowym budynku biblioteki miejskiej przy ulicy Konstytucji 3 Maja 15.

Przy współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Radzymin oraz Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyminie co roku organizowane są oficjalne ogólnopolskie zawody wędkarskie pod nazwą Cud nad Wisłą.

Koło PZW w Radzyminie należy do najstarszych zarejestrowanych Kół na Mazowszu.


---------
Więcej na temat historii Koła 19 (w tym bardzo liczne zdjęcia z lat 70 - 90) znajdziecie w Kronice PZW Radzymin - zapraszamy do naszej siedziby.